1
3

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 3,2 MW.