Autorizované schválenie inštalácie tepelných čerpadiel  2023

Spoločnosť Samsung zavádza od 1. 1. 2023 možnosť predĺženia záruky pre tepelné čerpadlá o 3 roky na základe schválenia inštalácie autorizovaným technikom, čím sa predĺži zákonná záručná doba z 2 na 5 rokov.

Hlavný dôvod autorizovaného schválenia inštalácie je vysoký nárast predaja tepelných čerpadiel v poslednom roku a  ochrana značky Samsung s čím je spojený zvýšený komfort zákazníka z hľadiska predĺženia životnosti a zníženia početnosti servisných opráv a zásahov.

Každé autorizované schválenie inštalácie bude mať vyplnený protokol o schválení inštalácie, ktorý v prípade záručného servisu bude musieť inštalačná firma predložiť. Pred autorizovaným schválením inštalácie bude inštalačná firma musieť vyplniť protokol prípravy pre schválenie inštalácie.

Záruka začína dátumom fakturácie KZ/ investorovi, ktorý má vo svojom objekte dané zariadenie s čím súvisí aj nutnosť servisovania 1x ročne na základe servisných zmlúv, ktoré musí uzavrieť inštalačná firma. V prípade, že schválenie inštalácie tepelných čerpadiel autorizovaným technikom nebude prevedené – Koncový Zákazník má nárok iba na zákonnú záručnú dobu.

Autorizované schválenie inštalácie musí vykonávať jedine autorizovaný technik Samsung s tým, že bude spoplatnené. Táto položka bude preúčtovaná až na koncového zákazníka.

 

Dokumenty:

Adam Nosko – Certifikat EHS – 2.2.2023

Protokol prípravy pre schválenie inštalácie EHS_SK_final

Protokol o schválení inštalácie EHS autorizovaným technikom_SK_final