STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU, KTORÝ TVORÍ KOMFORTNÉ PROSTREDIE PRE LEPŠÍ ŽIVOT ĽUDÍ.

Šikovní a skúsení ľudia sú základom nášho úspechu. Veríme, že fungujúci tím, v ktorom si ľudia navzájom rozumejú, vážia si jeden druhého a svoju prácu vykonávajú zodpovedne, môže vytvárať dobré prostredie. Dobré prostredie pre prosperitu skupiny, jej zákazníkov i stovky objektov, v ktorých sme vytvorili komfortnú klímu pre kvalitnejší život.

4 dôvody Prečo si vybrať nás
Myslíme dva kroky dopredu

Vďaka komplexnému vnímaniu potrieb klientov, dosahovaniu dlhodobej kvality a skvelej tímovej spolupráci máme náskok pred konkurenciou.

4 dôvody Prečo si vybrať nás
Hráme sa s technikou

Hravosť, tvorivosť a rokmi nadobudnuté zručnosti nám umožňujú maximalizovať potenciál technológií a prinášať dlhodobo spoľahlivé riešenia.

4 dôvody Prečo si vybrať nás
Víťazia len tímoví hráči

Naším najcennejším aktívom sú ľudia v tíme, ktorých odbornosť a skúsenosti zvyšujú štandard poskytovaných riešení na úrovni firmy i celej skupiny.

4 dôvody Prečo si vybrať nás
Spolu hráme na istotu

Len výborne spolupracujúci tím, v ktorom si navzájom dôverujeme a dokážeme sa spoľahnúť jeden na druhého, môže byť dlhodobo stabilný.

1
4

BENEFITY

Platové benefity

 • 13. plat
 • Bonusový systém odmeňovania mesačný – obchodníci a technici
 • Bonusový systém odmeňovania kvartálny – realizačné oddelenie-terénni zamestnanci
 • Odmena za prinesenie nového kolegu – 200 €, ak nový zamestnanec vydrží skúšobnú dobu

Vzdelávanie

 • TECHFORUM – Administratívni zamestnanci (obchodníci)
 • Aquatherm – účasť na výstave
 • Školenia soft skills – obchodníci
 • Odborné školenia v priebehu celého roka, zvyšovanie odbornej kvalifikácie terénnych zamestnancov

Neplatové individuálne benefity

 • Permanentky do fitnesscentra a welness v hoteli Mikado – všetci zamestnanci
 • Rekračné poukazy – všetci zametnanci, ktorí splnia legislatívne podmienky
 • Festival benefitov – Príspevok na športové, kultúrne aktivity – 250 € na čokoľvek – preplácanie blokov a faktúr z jazykových kurzov, kina, divadla, fitness, pobyty, dovolenky, skipassy a i. – všetci zamestnanci
 • Mikulášske balíčky – všetci zamestnanci
 • Možnosť posúvať sa kariérne vrámci oddelení a firiem aj rásť vrámci oddelenia (naša organizačná štruktúra však nie je taká široká a nedáva veľa možností na rast, skôr rastie svojimi skúsenosťami a vzdelávaním ako odborník)
 • Home office – po dohode s nadriadeným a podľa charakteru práce – obchodníci
 • Auto aj na súkromné účely
 • Možnosť pracovať aj z BA, prípadne KE pobočky
 • Flexibilná pracovná doba – administratívni zamestnanci
 • Oddychová zóna – nová kuchynka
 • Moderné priestory

Teambuilding

 • Lyžovačka – administratívni zamestnanci
 • Happy Family Day – všetci zamestnanci s deťmi + partnermi
 • Golf Cup – administratívni zamestnanci,
 • Bežecké podujatia Od Tatier k Dunaju a The Run Slovakia
 • Vianočný večierok – všetci zamestnanci
 • Varenie gulášu/kapusnice – všetci zamestnanci
 • Fakultatívne výlety do zahraničia – všetci zamestnanci (nie je to pravidelne)
 • Oslavy jubilea zamestnancov – toto si ale hradia zamestnanci – firma poskytuje miestnosť
 • Večera spojená s bowlingom, prípadne inými aktivitami – oddelenia samostatne – utužovanie tímu na oddelení
 • Factory tour, lyžovačky a i. – od dodávateľov organizované a platené akcie