1
2

Centrálne zdroje chladu o výkone 0,8 MW a klimatizácia administratívnej budovy.