1
2
Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 3,2 MW.