1
1

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 300 kW.