1
2

Dodávka TČ s chladiacim výkonom 700 kW a VRV systém Carrier X-power s výkonom 400 kW.

Máte záujem o podobné riešenie?