1
2
Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 1,6MW.