1
2
Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 530kW.
Máte záujem o podobné riešenie?