1
2
Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 530kW.