1
1

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 500kW.

Máte záujem o podobné riešenie?