1
1

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 1 400 kW.

Máte záujem o podobné riešenie?