1
3

Dodávke centrálnych chladičov kvapaliny o výkone 0,9 MW.