1
2
Dodávka chladiacich strojov a tiež klimatizácie do obchodného centra.