1
1
Dodávka zdrojov chladu s celkovým výkonom 1.0 MW a cca 150 ks fan-coilov.