• Príprava vykurovacej alebo chladiacej vody
  • Pripojiteľné k vykurovacej sústave
  • Príprava TÚV s maximálnou teplotou 50 °C (80 °C pre HT verziu)
  • Príprava teplej úžitkovej vody
  • Regulácia na základe teploty výstupnej vody a priestorovej teploty
  • Pripojiteľné k DVM S systémom s ZZT

Podobné produkty

DVM S Water

DVM S Water

DETAIL
DVM S 2.0 High EER Heat Recovery

DVM S 2.0 High EER Heat Recovery

DETAIL
DVM S 2.0 High EER

DVM S 2.0 High EER

DETAIL
Máte záujem o podobné riešenie?