Aktuality

/ Zmena IČ DPH

Vážený obchodný partneri,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 1.1.2016 nám bolo v zmysle § 4a novely zákona o DPH pridelené
nové osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty – IČ DPH pre skupinu.
Prosíme Vás, na všetky faktúry od 1.1.2016 uvádzať nové IČ DPH:


IČ DPH: SK7120000030

Ďakujeme za pochopenie.

Top