1
2

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 2,1 MW.