1
1

Dodávka chladiacich strojov s celkovým chladiacim výkonom 1,7 MW.

Máte záujem o podobné riešenie?