Čo je Magic Air ?

MagicAir je systém monitorovania a spravovania kvality ovzdušia vo Vašich priestoroch. Riadiacim centrom systému je základňová stanica MagicAir Base Station,  ktorá v sebe spája IoT senzor merania kvality ovzdušia a rozhranie pre ovládanie zariadení zodpovedných za kvalitnú vnútorný klímu a čistý vzduch. MagicAir je schopný ovládať všetky zariadenia Tion ale aj zariadenia iných výrobcov ako klimitizácia, zvlhčovač vzduchu,  rekuperáciu at’d.

 

Podobné produkty

Tion Clever

Tion Clever

DETAIL
Tion A400

Tion A400

DETAIL
Tion A150

Tion A150

DETAIL
Máte záujem o podobné riešenie?