Čo je Magic Air ?

MagicAir je systém monitorovania a spravovania kvality ovzdušia vo Vašich priestoroch. Riadiacim centrom systému je základňová stanica MagicAir Base Station,  ktorá v sebe spája IoT senzor merania kvality ovzdušia a rozhranie pre ovládanie zariadení zodpovedných za kvalitnú vnútorný klímu a čistý vzduch. MagicAir je schopný ovládať všetky zariadenia Tion ale aj zariadenia iných výrobcov ako klimitizácia, zvlhčovač vzduchu,  rekuperáciu at’d.

 

Podobné produkty