Vlastnosti

  • „All in one = „všetko v jednom“ systéme vzduch – vzduch a vzduch – voda
  • Kompatibilita zo zásobníkom TÚV tretej strany
  • SmartThings kompatibilné s voliteľnou sadou Wi-Fi
  • Integrovaný záložný ohrievač pre zabezpečenie nepretržitého vykurovania
  • Systém vzduch – voda: prevádzkový rozsah vykurovania od – 25°C do 35°C, prevádzkový rozsah chladenia od 10°C do 46°C
  • Systém vzduch – voda: prevádzkový rozsah ohrev TÚV od – 25°C do 43°C
  • Systém vzduch – voda: teplota výstupnej vody (LWT) – vykurovanie 15 – 55°C, chladenie 5 – 25°C
  • Systém vzduch – vzduch: prevádzkový rozsah vykurovania od – 25°C do 24°C, prevádzkový rozsah chladenia od 10°C do 46°C

 

Podobné produkty

EHS Mono R290

EHS Mono R290

DETAIL
Vnútorné jednotky

Vnútorné jednotky

DETAIL
Parapetné/podstropné jednotky

Parapetné/podstropné jednotky

DETAIL