POPIS

Kombináciou 16 samostatných jednotiek po 10, 15 ton je možné z jedného systému dosiahnuť maximálne 240 ton. Samsung DVM Chiller umožňuje používateľom znížiť ročné náklady na energie v porovnaní s tradičnými chladičmi, pričom prevádzkové režimy možno upraviť tak, aby vyhovovali sezónnym požiadavkám. DVM Chiller vyžaduje na prevádzku ovládač chladiča MCM-A00N.

Podobné produkty