Popis

  • 30XW-V chladiaca kvapalina s kvapalinovou chromatografiou s premenlivou rýchlosťou

Vlastnosti

  • sú vybavené exkluzívnymi skrutkovými kompresormi poháňanými invertorom
  • štandardne môže jednotka poskytnúť teplotu výstupnej vody výparníka až do 3,3 ° C

Podobné produkty