Zamedzenie šíreniu nákazy pomocou zariadení od CARRIERU

Znečistenie ovzdušia sa vyznačuje rôznymi druhmi znečisťujúcich látok :

  • chemickými : prchavé organické zlúčeniny, …
  • biologickými : vírus, baktérie, plesne, …
  • škodlivými časticami : PM1, PM2.5 , PM10…
  • spôsobené ľudskou činnosťou : CO2, vlhkosť

Ročné sociálne náklady spojené so znečistením vnútorných priestorov (napr. vo Francúzsku) sa odhadujú na 19 miliárd EUR, predčasne zomrie 20 000 ľudí ročne, a WHO odhaduje až 4,2 milióna úmrtí na celom svete v dôsledku zlej kvality vonkajšieho ovzdušia (najmä v dôsledku škodlivých častíc PM2.5– jemné prachové častice).

CO2 ÚROVNE

CO2  sa vytvára ľudským dýchaním. Koncentrácia oxidu uhličitého je indikátorom úrovne zadržiavania vzduchu, alebo rýchlosti obnovy vzduchu. Mimo úrovne CO2 je okolo 400 ppm, a vo vnútri budov sa odporúča udržiavať koncentráciu pod 1000 ppm. Pre ľudí nie je nebezpečný, ale vysoká koncentrácia ovplyvňuje kognitívne výkony a spôsobuje bolesti hlavy a problémy s koncentráciou.

Minimálny prísun čerstvého vzduchu (25 m3  / hod / obyvateľa podľa francúzskeho zákonníka práce) udržiava koncentráciu CO2  na prijateľnej úrovni.

NAŠE RIEŠENIA

Do potrubia vratného vzduchu fancoilu je možné nainštalovať snímač CO2, ktorý riadi hladinu čerstvého vzduchu privádzaného do miestnosti a optimalizuje tým spotrebu energie pri prispôsobovaní prívodu čerstvého vzduchu podľa skutočnej obsadenosti miestnosti.

Naše kontrolné riešenie NCT s kartou IAQ alebo WTC-307 dokáže riadiť otváranie klapky na čerstvý vzduch podľa zmeranej ppm úrovne CO2.

Senzor  CO2 je upevnený vo vratnom výmenníku jednotky a je pripojený k WTC alebo NTC elektrickej skrinke. Prah snímača CO2 je nastaviteľný. Hodnota 2000 ppm zodpovedá 100% otvoreniu klapky čerstvého vzduchu. Prahová hodnota CO2 je predvolená na hodnotu rovnajúcu sa 800 ppm.

Senzor vyšle signál do Carrier ovládača (NTC alebo WTC), ktorý signalizuje ventilu čerstvého vzduchu:

  • Ak je koncentrácia CO2 pod prahovou hodnotou: prietok čerstvého vzduchu je minimálny alebo nulový
  • Ak je koncentrácia CO2 vyššia: prietok čerstvého vzduchu sa zvýši na stanovené maximum

                                                          

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

Jemné prachové častice (PM1, PM2.5 & PM10) zodpovedajú za viac ako dve tretiny úmrtí v dôsledku znečistenia vnútorných priestorov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ročná priemerná hodnota, ktorá sa nemá prekročiť je 10 µg/m3  škodlivých častíc PM2.5. Vo väčšine miest vo Francúzsku je ročný priemer častíc PM2.5 nachádzajúcich sa v exteriéri vyšší ako 10 µg/m3.

V závislosti od klasifikácie a triedy filtrov, obsahujú viac či menej určité % častíc. Avšak recyklačná prevádzka fancoilov znižuje koncentráciu jemných častíc v priestoroch. Aj keď filter nezachytí 100% častíc v jednom cykle, vysoká rýchlosť cirkulácie vzduchu v miestnosti umožňuje zachytiť vysoké množstvo častíc, v dôsledku čoho sa tento počet zadržaných častíc vo filtroch postupne zvyšuje.

KATEGORIZÁCIA FILTROV PODĽA ISO 16890

KATEGÓRIE FILTROV

RIEŠENIA FILTRÁCIE CARRIER FANCOILOV

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Neexistuje úplné a jedinečné riešenie pre fancoily, závisí však od typu znečisťujúcich látok. Spoločnosť CARRIER radí udržať prevádzkyschopnosť súčasných systémov pre potreby chladenia alebo vykurovania a spoľahnúť sa na existujúce filtračné systémy, ktoré dodržiavajú akceptovateľné normy pre IAQ (kvalitu vnútorného vzduchu).

Recyklačná prevádzka fancoilov znižuje koncentráciu jemných častíc v priestoroch. Aj keď filter nezachytí 100% častíc v jednom cykle, vysoká rýchlosť cirkulácie vzduchu v miestnosti umožňuje zachytiť vysoké množstvo častíc, v dôsledku čoho sa tento počet zadržaných častíc vo filtroch postupne zvyšuje.

ZDROJE

   REHVA COVID-19 Guidance Document (V2)

   World Health Organization: Getting workplaces ready for COVID 19

   ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases, Annual Review of Virology,

   Eurovent Covid-19 ventilation guidance

Späť k článkom

Kontakt

Sledujte nás

Copyright © 2018 - 2019 Climaport, s.r.o., All Rights Reserved, Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia
x

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.