Spoločnosť

GDPR

 

Aktuálne vstupuje na území EÚ do platnosti Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Medzi základné ľudské práva patrí aj ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a jedným z najdôležitejších zásad je rešpektovanie súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

GDPR bolo schválené v roku 2016, avšak súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Do 25. 5. 2018 musia všetci zrevidovať a zjednotiť informačné systémy a postupy pri práci s údajmi. Ich tok je v rámci Únie podporovaný a nariadenie zaručuje vysokú ochranu pred zneužitím citlivých informácií.

My v CLIMAPORT-e tiež rešpektujeme nariadenie GDPR a v rámci politiky informovanosti dotknutej osoby prinášame dokumenty, ktoré reflektujú ochranu Vašich osobných údajov:

Politika informovanosti dotknutej osoby

- Politika informovanosti dotknutej osoby-vseobecne Climaport

- Politika-informovanosti-dotknutej-osoby-uchádzači

- Politika-informovanosti-dotknutej-osoby-v-dodávateľsko-odberateľských-vzťahoch

 

Top