Služby

Naše služby

  • Technické návrhy a cenové ponuky chladiacich a klimatizačných zariadení
  • Dodávka a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
  • Distribúcia náhradných dielov – špecifikácia a predaj
  • Oprava a údržba chladiacich okruhov
  • Repasácia chladiacich okruhov so starými chladivami – retrofit
  • Diagnostika a analýza chladiacich okruhov – skúšky tesnosti
  • Optimalizácia riešení a energetická analýza
Top