Katalóg výrobkov

30AW

TEPELNÉ ČERPADLÁ „VZDUCH-VODA“

IDEÁLNE RIEŠENIE

Systém tepelného čerpadla XP Energy je konštruovaný tak, aby vyhovel rôznym aplikáciám (nové domy alebo rekonštrukcie) a rôznym podmienkam - vykurovanie, chladenie, TUV.

 

TEPELNÉ ČERPADLO

Je umiestnené vonku z budovy. Jeho funkciou je odoberať teplo z okolitého vzduchu, zvyšovať jeho teplotu a s pomocou potrubia chladiva ho odvádzať do vnútornej jednotky. V teplých obdobiach roku je tento proces otočený a znižuje teplotu vo vodnom okruhu.

 

HYDAULICKÝ MODUL

Je umiestnený vo vnútri budovy. Vnútorná jednotka ma doskový tepelný výmenník, ktorý prevádza teplo z okruhu chladiva do vodného okruhu. Pokročilá elektronika dovoľuje hydraulickému modulu inteligentnú distribúciu prietoku vody na základe zvoleného nastavenia a na základe údajov z vnútorných a vonkajších teplotných snímačov.

 

MOŽNOSŤ DOHRIEVANIA TUV

Teplota vody v nádrži je udržovaná s pomocou tepla vyrábaného tepelným čerpadlom. Elektrické vykurovanie sa používa len v prípadoch, keď je spotreba teplej vody vyššia.

 

RADIÁTORY

S vykurovacím  systémom tepelného čerpadla je možné použiť aj existujúci nízkoteplotné radiátory. Elektronická regulácia modulu udržuje konštantnú teplotu a zabraňuje vzniku vykurovacích  špičiek a plytvaniu teplom.

 

ZARIADENIE „FAN COIL“

Koncové zariadenie „fan coil“ rozvádza teplý alebo chladný vzduch. Otáčky jeho ventilátoru môžu byť regulované tak, aby zodpovedali osobným potrebám užívateľa.

 

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

V podlahovom potrubí je vedený vodný okruh. Pomocou tohto systému sa tepelná energia (sálavého tepla a vedenia tepla) v miestnosti rovnomerne rozptyľuje. S pomocou tepelného čerpadla v režimu chladenie rovnaký okruh chladí miestnosti v letnom období.

 

OVLÁDÁNIE

Užívateľský přivětive ovládanie je umiestené v referenčnom priestore. Poskytuje tri funkcie, parametre inštalácie a nastavené hodnoty, užívateľské programy, monitorovanie systému a vlastnú diagnostiku.

 

EQVITERMICKÝ SNÍMAČ

 

Eqvitermický snímač sa umiestňuje pokiaľ možno na severnú stranu a slúži k upresneniu výpočtu vykurovacej krivky

 

HYDRAULICKÝ MODUL

Hydraulický modul XP Energy zajištuje vysokou uroven komfortua uspory energie.

 

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Jednoducho použiteľné, s veľkým displejom, intuitívnymi ikonami a dvoma jednoduchými tlačidlami, ktoré umožňujú užívateľovi nastaviť požadované hodnoty prevádzkových parametrov. Možnosť zvoliť preferovaný prevádzkový režim:

ECO – znížená spotreba energie

COMFORT – požadované úrovne teploty

 

INVERTOROVÁ TECHNOLÓGIA

Vyspelé elektronické riadenie prevádzky kompresoru umožňuje trvalé úspory energie v porovnaní s tradičným systémom s pevnými otáčkami:

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ (COP) PRI ČIASTOČNOM ZAŤAŽENÍ

Účinnosť COP invertoru sa vypočíta pri nominálnej hodnote, keď kompresor ide na 100% výkon. V skutočnosti 3/4 doby kompresor pracuje na nižších otáčkach (čiastočné zaťaženie), kde účinnosť systému je vyššia.

REGULÁCIA TEPLOTY

Kompresor s premennými otáčkami pracuje na vysokých otáčkach, aby rýchlo dosiahol nastavené hodnoty a potom sa upraví frekvencia pri nízkych otáčkach, pri ktorých sa udržuje stabilná teplota a šetrí sa energie.

MÄKKÝ START

Invertorová jednotka pri spustení postupne zvyšuje výkon potrebný pre dosiahnutie plných otáčok. Táto funkcia znižuje zaťaženie komponent, zabraňuje vzniku špičiek odberu elektrického prúdu a znižuje spotrebu energie.

PREMENLIVO NASTAVENÁ HODNOTA

Táto jedinečná funkcia XP Energy zlepšuje účinnosť regulácie teploty. Na základe údajov od vnútorných a vonkajších snímačov sa mení a reguluje teplota vody a prietok podľa „skutočných“ prevádzkových podmienok a nikoli podľa pevných parametrov nastavených pri inštalácii.

TEPELNÉ ČERPADLÁ „VZDUCH-VODA“

IDEÁLNE RIEŠENIE

Systém tepelného čerpadla XP Energy je konštruovaný tak, aby vyhovel rôznym aplikáciám (nové domy alebo rekonštrukcie) a rôznym podmienkam - vykurovanie, chladenie, TUV.

 

TEPELNÉ ČERPADLO

Je umiestnené vonku z budovy. Jeho funkciou je odoberať teplo z okolitého vzduchu, zvyšovať jeho teplotu a s pomocou potrubia chladiva ho odvádzať do vnútornej jednotky. V teplých obdobiach roku je tento proces otočený a znižuje teplotu vo vodnom okruhu.

 

HYDAULICKÝ MODUL

Je umiestnený vo vnútri budovy. Vnútorná jednotka ma doskový tepelný výmenník, ktorý prevádza teplo z okruhu chladiva do vodného okruhu. Pokročilá elektronika dovoľuje hydraulickému modulu inteligentnú distribúciu prietoku vody na základe zvoleného nastavenia a na základe údajov z vnútorných a vonkajších teplotných snímačov.

 

MOŽNOSŤ DOHRIEVANIA TUV

Teplota vody v nádrži je udržovaná s pomocou tepla vyrábaného tepelným čerpadlom. Elektrické vykurovanie sa používa len v prípadoch, keď je spotreba teplej vody vyššia.

 

RADIÁTORY

S vykurovacím  systémom tepelného čerpadla je možné použiť aj existujúci nízkoteplotné radiátory. Elektronická regulácia modulu udržuje konštantnú teplotu a zabraňuje vzniku vykurovacích  špičiek a plytvaniu teplom.

 

ZARIADENIE „FAN COIL“

Koncové zariadenie „fan coil“ rozvádza teplý alebo chladný vzduch. Otáčky jeho ventilátoru môžu byť regulované tak, aby zodpovedali osobným potrebám užívateľa.

 

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

V podlahovom potrubí je vedený vodný okruh. Pomocou tohto systému sa tepelná energia (sálavého tepla a vedenia tepla) v miestnosti rovnomerne rozptyľuje. S pomocou tepelného čerpadla v režimu chladenie rovnaký okruh chladí miestnosti v letnom období.

 

OVLÁDÁNIE

Užívateľský přivětive ovládanie je umiestené v referenčnom priestore. Poskytuje tri funkcie, parametre inštalácie a nastavené hodnoty, užívateľské programy, monitorovanie systému a vlastnú diagnostiku.

 

EQVITERMICKÝ SNÍMAČ

 

Eqvitermický snímač sa umiestňuje pokiaľ možno na severnú stranu a slúži k upresneniu výpočtu vykurovacej krivky

 

HYDRAULICKÝ MODUL

Hydraulický modul XP Energy zajištuje vysokou uroven komfortua uspory energie.

 

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Jednoducho použiteľné, s veľkým displejom, intuitívnymi ikonami a dvoma jednoduchými tlačidlami, ktoré umožňujú užívateľovi nastaviť požadované hodnoty prevádzkových parametrov. Možnosť zvoliť preferovaný prevádzkový režim:

ECO – znížená spotreba energie

COMFORT – požadované úrovne teploty

 

INVERTOROVÁ TECHNOLÓGIA

Vyspelé elektronické riadenie prevádzky kompresoru umožňuje trvalé úspory energie v porovnaní s tradičným systémom s pevnými otáčkami:

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ (COP) PRI ČIASTOČNOM ZAŤAŽENÍ

Účinnosť COP invertoru sa vypočíta pri nominálnej hodnote, keď kompresor ide na 100% výkon. V skutočnosti 3/4 doby kompresor pracuje na nižších otáčkach (čiastočné zaťaženie), kde účinnosť systému je vyššia.

REGULÁCIA TEPLOTY

Kompresor s premennými otáčkami pracuje na vysokých otáčkach, aby rýchlo dosiahol nastavené hodnoty a potom sa upraví frekvencia pri nízkych otáčkach, pri ktorých sa udržuje stabilná teplota a šetrí sa energie.

MÄKKÝ START

Invertorová jednotka pri spustení postupne zvyšuje výkon potrebný pre dosiahnutie plných otáčok. Táto funkcia znižuje zaťaženie komponent, zabraňuje vzniku špičiek odberu elektrického prúdu a znižuje spotrebu energie.

PREMENLIVO NASTAVENÁ HODNOTA

Táto jedinečná funkcia XP Energy zlepšuje účinnosť regulácie teploty. Na základe údajov od vnútorných a vonkajších snímačov sa mení a reguluje teplota vody a prietok podľa „skutočných“ prevádzkových podmienok a nikoli podľa pevných parametrov nastavených pri inštalácii.

  Viac informácií o tomto produkte nájdete v prezentácii Carrier

30AW

Top