Katalóg výrobkov

Vzduchom chladené kompaktné chladiče kvapaliny

30RBSY 017 – 080 “B”

30RBSY 017 – 080 “B”

Výhody

 • Deväť veľkostí s menovitými výkonmi v rozsahu od 19 do 79 kW
 • Navrhnuté pre vnútornú inštaláciu
 • Zariadenie zahŕňa: Scroll kompresor, autoadaptívne mikroprocesorové riadenie a chladivo HFKW-407C nepoškodzujúce ozónovú vrstvu.
 • Tiché axiálne ventilátory so statickým tlakom.
 • Integrovaný hydraulický modul pre rýchlu inštaláciu zahŕňa všetky pre prevádzku potrebné hydraulické diely.
 • Obeh vody s malým objemom: Autoadaptívny algoritmus riadi teplotu vody a zabraňuje cyklickému zapínaniu a vypínaniu kompresora. Vo väčšine systémov komfortnej klímy je vyrovnávacia nádrž zbytočná.
 • Tiché Scroll kompresory bez chvenia, pevné a bezúdržbové
 • Zváraný doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele: Maximalizuje termodynamické vlastnosti HFKW-407C a poskytuje vysoké výkony.
 • Chladiaci okruh je navrhnutý tak, aby bol odolný voči netesnostiam po celú dobu životnosti
 • Jednotky môžu byť prevádzkované bez doplňujúcich dielov príslušenstva až do vonkajších teplôt   -10 °C
 • Elektrické prípojky sú zjednodušené
 • Dvere rozvodnej skrine a odnímateľné plechy pre dobrý prístup

Voliteľné príslušenstvo / Príslušenstvo

 • Protikorózna úprava kondenzátora pre použitie v lodnej doprave (voliteľné príslušenstvo).
 • Dodatočná protikorózna úprava kondenzátora pre ťažké použitie vo dedinských a mestských oblastiach a v priemysle (voliteľné príslušenstvo).
 • Elektronický rozbeh kompresora k obmedzeniu rozbehového prúdu (30RYH 040-080) (voliteľné príslušenstvo)
 • Nízkoteplotná jednotka pre výstupné teploty soľanky 0 °C až -10 °C (voliteľné príslušenstvo)
 • Jednotka bez hydraulického modulu (voliteľné príslušenstvo)
 • Hydraulický modul s dvojčinným čerpadlom (30RYH 040-080) (voliteľné príslušenstvo)
 • Držiak jednotky s vaňou pre recykláciu kondenzátu (príslušenstvo)
 • Filter nasávaného vzduchu nainštalovaný na lištách (príslušenstvo)
 • Jednotka pre umiestnenie vonku (30RY/RYH 040-080) (voliteľné príslušenstvo)
 • Komunikačná doska s otvoreným protokolom JBus (voliteľné príslušenstvo/ príslušenstvo).

Viac informácií o tomto produkte nájdete v prezentácii Carrier

Top