Latest News

/ Porovnanie prevádzkových parametrov – Otvorené chladiace veže verzus Suché chladiče

Na základe požiadavky zákazníka sme sa rozhodli urobiť prepočet prevádzkových nákladov pri systéme centrálneho chladenia s použitím chladiacich veží a alternatívne so suchými chladičmi. Podrobnou analýzou, verifikáciou a prepočtami sme dospeli k určitým záverom, ktoré však nemusia platiť pre všetky aplikácie. V prípade nižšie popísaného zadania nám však vyšlo výhodnejšie použitie suchých chladičov ako otvorených chladiacich veží.

Lokalita: Bratislava (letná výpočtová teplota 35°C DB)
Aplikácia: Polyfunkčná budova
Chladiace stroje: 2 ks chladičov Carrier s vodou chladeným kondenzátorom
Celková potreba chladu: 2 100 kW (teplotný spád 6/12°C)

Podľa projektu boli vyšpecifikované chladiče Carrier s vodou chladeným kondenzátorom a na odvod odpadného tepla boli navrhnuté otvorené chladiace veže.

1. Parametre zariadení (v zapojení s otvorenými chladiacimi vežami)

Chladiče Carrier (2 x 30XW-1052):

Chladiaci výkon: 2 104,0 kW (2 x 1 052,2 kW)
Elektrický príkon: 364,4 kW (2 x 182,2 kW)
EER: 5,77
Odpadné teplo: 2 461,0 kW (2 x 1 230,5 kW)
Médium (kondenzátor): čistá voda
Teplotný spád média: 27/33°C

 

Chladiace veže:

Chladiaci výkon: 2502,0 kW (2 x 1251,0 kW)
Elektrický príkon: 60,0 kW (2 x 30,0kW) – s použitím frekvenčných meničov
Spotreba vody: 4,0 m3/h (2 x 2,0 m3/h) – vážený priemer

 

2. Parametre zariadení (v zapojení so suchými chladičmi)

Chladiče Carrier (2 x 30XW-1252):

Chladiaci výkon: 2 139,4 kW (2 x 1 069,7 kW)
Elektrický príkon: 556,0 kW (2 x 278,0 kW)
EER: 3,85
Odpadné teplo: 2 683,8 kW (2 x 1 341,9 kW)
Médium (kondenzátor): Etylénglykol 30%
Teplotný spád média: 45/40°C

Suché chladiče (bez sprchovania):

Chladiaci výkon: 2685,0 kW (3 x 895,0 kW)
Elektrický príkon: 35,1 kW (3 x 11,7 kW) s použitím EC ventilátorov

3. Porovnanie prevádzkových parametrov

Spotreba vody (na sprchovanie):

Počet prevádzkových hodín: 2 200 hodín / rok (v mokrom režime)
Cena za vodné + stočné: 1,95 Eur / m3/h
Cena za chem. úpravu vody: 0,55 Eur / m3/h

Zariadenie Chladiace veže Suché chladiče
Náklady na spotrebu vody
(vodné + stočné)
1,95 Eur / m3/h * 2 200 h = 17 160 Eur / rok 0 Eur / rok
Náklady na chemickú úpravu vody 0,55 Eur / m3/h * 2 200 h = 4 840 Eur / rok 0 Eur / rok
Rozdiel v nákladoch za vodu Úspora 22 000 Eur / rok

Elektrická energia:

Počet prevádzkových hodín: 3 650 hodín / rok (v suchom režime t.j. máj až september)
Cena elektrickej energie: 0,13 Eur / kWh

Zariadenie Chladiace veže Suché chladiče
Ročná spotreba el. energie 30 kW * 2 * 3 650 h / rok * 0,58
= 127 020 kWh
11,7 kW * 3 * 3 650 h / rok * 0,58
= 74 307 kWh
Ročné náklady na el. energiu 127 020 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 16 513 Eur / rok
74 307 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 9 660 Eur / rok
Rozdiel v nákladoch
za el. energiu
Úspora 6 853 Eur / rok
Zariadenie Chladiče Carrier Chladiče Carrier
Ročná spotreba el. energie 125,6kW * 2 * 3 650 h/rok * 0,58
= 531 790 kWh
151,9kW * 2 * 3 650 h/rok * 0,58
= 643 145 kWh
Ročné náklady na el. energiu 531 790 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 69 113 Eur / rok
643 145 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 83 609 Eur / rok
Rozdiel v nákladoch
za el. energiu
Úspora 14 476 Eur / rok
Zariadenie Chladiace veže (voľné chladenie) Suché chladiče (voľné chladenie)
Ročná spotreba el. energie 31,6 * 1 * 2 190 h / rok
= 69 204 kWh
11,7 * 1 * 2 190 h / rok
= 25 623 kWh
Ročné náklady na el. energiu 69 204 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 8 997 Eur / rok
25 623 kWh * 0,13 Eur/kWh
= 3 331 Eur / rok
Rozdiel v nákladoch
za el. energiu
Úspora 6 853 Eur / rok

Dodatočné investičné náklady:

Zariadenie Chladiče Carrier
+ Chladiace veže
Chladiče Carrier
+ Suché chladiče
Úspora ceny za chladiace veže Úspora 30 221 Eur
Úspora ceny za 2ks Carrier 30XW-1052 Úspora 13 552 Eur
Úspora ceny za oceľovú konštrukciu Úspora 4 800 Eur
Úspora ceny za chem. úpravovňu vody Úspora 19 500 Eur
Rozdiel v investičných nákladoch Úspora 29 073 Eur

 

Zhrnutie:

Zariadenie Chladiče Carrier
+ Chladiace veže
Chladiče Carrier
+ Suché chladiče
Ročná úspora za vodu a chémiu Úspora 22 000 Eur / rok
Ročná úspora v nákladoch za el. energiu Úspora 1 957 Eur / rok
Ročná úspora spolu Úspora 20 043 Eur / rok
Rozdiel v investičných nákladoch Úspora 29 073 Eur

Na základe týchto výpočtov je možné skonštatovať, že ak by bol chladiaci systém navrhnutý so správne nadimenzovanými suchými chladičmi, zákazník by ročne ušetriť na prevádzke približne 20 000 Eur. Vyššia počiatočná investícia by sa v tomto prípade vrátila zákazníkovi na nižších prevádzkových nákladoch do 1,5 roka. Kľúčovým parametrom sú práve náklady za spotrebu a chemickú úpravu vody, ktorú chladiace veže pri svojej prevádzke spotrebúvajú. Naopak výhodou chladiacich veží je prevádzka s podstatne nižším teplotným spádom na strane kondenzátora, vďaka čomu dosahujeme pri chladiacich strojoch lepšie účinnostné čísla a tým pádom spotrebúvame menej energie pri ich prevádzke. Ďalšou veľkou výhodou je aj plocha, ktoré chladiace veže zaberajú. V tomto prípade zaberajú chladiace veže na streche iba 35m2, zatiaľ čo suchými chladičmi by sa zabrala plocha o rozlohe 93 m2, čo nie je zanedbateľné. Na strechách moderných budov každoročne pribúda viac a viac zariadení, preto práve tento parameter môže byť rozhodujúcim kritériom.


Viac informácii Vám poskytnú odborní zástupcovia spoločnosti CLIMAPORT.

Top