Latest News

/ Ovládanie a monitorovanie zariadení VRF Carrier X-power prostredníctvom modulov CCM15 a M-interface

CCM15

- CCM15 je modul na konverziu internej komunikácie medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami systému VRF Carrier X-power do digitálneho signálu, ktorý je ďalej spracovaný v užívateľskej aplikácií, ktorá sa dá nainštalovať na osobnom počítači a tiež na smartfónoch

- pomocou tejto aplikácie vieme monitorovať jednotlivé vnútorné jednotky (max. 64ks) a tiež meniť teploty a prepínať režimy chladenie / vykurovanie

- aplikácia Carrier Control AC je voľne stiahnuteľná na portáli Google Play

M-interface

- individuálne/skupinové ovládanie max. 256 vnútorných jednotiek a max. 64 vonkajších jednotiek

- integrovaný web server pre nezávislý manažment jednotiek pomocou PC a vzdialeného prístupu

- zálohovanie sledovaných dát na SD kartu (posledné 3 mesiace)

- funkcia núdzového vypnutia

- v intuitívnej a prehľadnej web aplikácií si používateľ môžeme monitorovať stav jednotiek, nastaviť režimy a teploty jednotlivo pre každú vnútornú jednotku, alebo centrálne pre všetky vnútorné jednotky

- tiež si môže vopred načasovať režimy počas určitých hodina tiež obmedzenia ako napr. rozsah nastaviteľných teplôt, alebo úplné blokovanie zmeny teploty pomocou diaľkových či nástenných ovládačov. Túto funkciu je vhodné využiť najmä v prevádzkach ako sú kancelárie, či iné spoločenské priestory, v ktorých sa pohybuje, alebo pracuje väčší počet ľudí

- pomocou tohto zariadenia vieme tiež veľmi jednoducho monitorovať spotrebu el. energie jednotlivých, alebo všetkých zariadení v spoločnom systéme a presne vyčísliť skutočné prevádzkové náklady


Viac informácii Vám poskytnú odborný zástupcovia spoločnosti CLIMAPORT.

Top