Latest News

/ CLIMAPORT a KLIMAK členmi Britskej obchodnej komory

Spoločnosť CLIMAPORT, spolu so svojou sesterskou spoločnosťou KLIMAK, sa dňa 11. júla 2016 stali členmi Britskej obchodnej komory na Slovensku (BCCSR), ktorá je zameraná na vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou.

Účelom členstva je nadväzovanie nových príležitostí a prehlbovanie spolupráce medzi britskými a slovenskými spoločnosťami, ktoré podnikajú v segmente automobilového priemyslu, stavebníctva, inžinieringu a mnohých ďalších, keďže BCCSR sa skladá z približne 75 spoločností malých podnikov, stredne veľkých podnikov, individuálnych členov a podnikateľov.

Tak ako BCCSR, aj spoločnosti CLIMAPORT a KLIMAK majú veľký záujem o verejné dianie a nové trendy vo svojom odvetví a preto sa budú pravidelne zúčastňovať a svojich partnerov informovať o podujatiach organizovaných Britskou obchodnou komorou, ktoré budú bodom záujmu a prínosom pre všetky strany.

Pre bližšie informácie o BCCSR:

www.britcham.sk
Britcham_logo

Top