Aktuality

/ Workshop v spoločnosti ABC Klima

Ako začalo byť dobrým zvykom, opäť sme s potešením prijali možnosť odprezentovať produktové portfólio zn. CARRIER a Alfa Laval. Dňa 24.mája sme sa zúčastnili obchodnej prezentácie v spoločnosti ABC Klima s.r.o. Predstavené bolo v jednotlivých blokoch produktové portfólio obsahujúce fan-coilové jednotky, chladiče kvapaliny, tepelné čerpadlá, roof-topy, VZT jednotky, kondenzátory a suché chladiče, výmenníky tepla, splitové jednotky a VRF systémy. Hlavný dôraz bol kladený na technológie prinášajúce úžitok nie len z hľadiska investície ale aj z pohľadu prevádzkových nákladov, čoho hlavným predstaviteľom sú tepelné čerpadlá, rekuperácia odpadného tepla, voľné chladenie (integrované DX alebo externé glykolové), spätné získavanie tepla v procese chladenia (plný alebo parciálny Desuperheater) a absorpčné technológie.

Pracovníkom spol. ABC Klima želáme veľa obchodných úspechov.

Top