Aktuality

/ Uzatvorenie obchodu pre Arcelor Mittal

Naša spoločnosť podpísala kontrakt na dodávku dvoch turbochladičov s centrifugálnymi kompresormi typu 19XR s celkovým chladiacim výkonom 5,5 MW.
Dodávka bude realizovaná cez spol. MAKS-D s.r.o., poprednú slovenskú spoločnosť v oblasti výroby, dodávok a montáží technologických zariadení.
Zvláštnosťou tohto projektu je výbava elektromotorov turbo-chladičov, kde bola požadovaná napäťová sústava ~6300V.
Ukončenie montáží a uvedenie chladiaceho systému do prevádzky je plánované na október 2013.
Projekt bol realizovaný spoločnosťou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

19XR

logo_darkgreyAM

logoMaksd

logo-60-CZ-w

Top