Aktuality

/ Stretnutie distribútorov RLC – Athény, Grécko

Od 20. do 22. januára 2014 sa na základe pozvania z centrály AHI CARRIER S.E. HQ uskutočnilo stretnutie distribútorov klimatizačných zariadení zn. CARRIER pre divíziu RLC – Residential and Light Commercial (Rezidenčné aplikácie a riešenia pre ľahký priemysel).
Zástupcovia z centrály nás detailne oboznámili s ich organizačnou štruktúrou, pričom sme si mali možnosť pozrieť systém skladovania finálnych výrobkov a taktiež logistické riešenia pre TOTALINE – zásobovanie divízie komponentov náhradných dielov a príslušenstiev pre chladiarenské technológie.
Ďalšou časťou programu bolo zhodnotenie uplynulého roka a stratégia z hľadiska produktového portfólia a marketingu pre rok 2014.
Príjemným spestrením stretnutia bola návšteva historických pamiatok Atén s viac ako 2.500 ročnou históriou (Plaka, Agora, Akropola, Aténske múzeum).
pic01

WP_001400

WP_001411

WP_001413

WP_001416

WP_001422

WP_001427

WP_001429

Top