Aktuality

/ ŠTANDARDNÉ PRACOVNÉ POSTUPY PRE ZARIADENIA S HFO CHLADIVAMI

Tieto pokyny definujú preventívne opatrenia špecifické pre prevádzku HFO chladiacich jednotiek a manipuláciu s týmito chladivami vzhľadom na ich horľavú povahu v rámci popredajných činností HVAC v Európe.

Pre detaily o význame a prevádzke nájdete tu.

Viac informácií Vám poskytne

Tomáš Bakula, Service manager – Servisný manažér

Levická 7, 949 01 NITRA, Slovakia

Mobil: +421 907 511 490, E-mail: bakula@climaport.sk

www.climaport.sk

Top