Aktuality

/ Obchodná prezentácia v spol. KLIMAK

Dňa 16.máj sme sa zúčastnili obchodnej prezentácie v spoločnosti KLIMAK spol. s r.o.
Zástupcovia našej firmy predstavili v jednotlivých blokoch produktové portfólio znacky Carrier a Alfa Laval.
Živá diskusia doplnená o vzájomné skúsenosti z praxe oboch spoločností bola hlavne v bloku prezentácie portólia nástrešných kompaktných jednotiek – Roof-topov s prídavným rekuperačným modulom a navej rady Vzduchotechnických jednotiek 39SQ s vysokoúčinným rotačným rekuperátorom.
Želáme veľa obchodných úspechov pracovníkom spol. KLIMAK.

Top