Aktuality

/ Nový produktový segment – Klimatizácia RLC

S potešením si dovoľujeme oznámiť, že máme k dispozícii kompletnú produktovú radu klimatizačných a chladiacich zariadení v segmente RLC (Residential and Light commercial, tj. pre rezidenčné aj priemyselné aplikácie).
Tento segment pozostáva z klimatizačných zariadení s chladiacim / tepelným výkonom od 2.5 kW do 15 kW.
Štandardné prevedenie pre bytové aplikácie je hlavne v rade tzv. nástenných splitových (delených) zariadení, ktoré sú certifikované v najnovšej certifikačnej rade LOT10 a LOT11.
Zákazníci ocenia radu produktov, kde je možné dosiahnuť veľmi vysoké účinnostné číslo ESEER >6.0 a energetickú triedu A++ .

Pre iné aplikácie je možné použiť zariadenia v kazetovom, podstropnom, parapetnom alebo kanálovom vyhotovení vnútorných výparnikových jednotiek.

Výrobky daného segmentu sú k dispozícii cez predajnú distribučnú sieť zmluvných predajcov:

Región Západ:                             Región Sever/Stred:                       Región Východ:

MCLIMA s.r.o., Trnava                   KLIMAVENT s.r.o., Žilina                    FLOWAIR s.r.o., Prešov

mclima@mclima.sk                        klimatizacia@klimavent.sk                  sk@flowair.com

+421 948 564 001                         +421 917 500 150                            +421 915 986 004

Top