Aktuality

/ Nová rada kompaktných chladičov 30RBM a 30RBP

Jednoduchosť či inteligencia? Pri novej rade vzduchom chladených kompaktných chladičov Carrier 30RBM a 30RBP, ktoré spoločnosť Carrier uviedla na trh v roku 2014, by ste jednoducho nemali mať na výber. Tieto zariadenia sa môžu pýšiť oboma spomínanými prívlastkami.

Nové rady chladičov disponujú vyššou účinnosťou a optimalizovaným výkonom. Tieto zariadenia sú k dispozícií v 12 výkonových verziách od 160 do 528 kW. Nová rada zariadení 30RBM/30RBP nie je priamou náhradou za doposiaľ predávané zariadenie 30RB, disponujú však inovatívnymi technológiami, ktoré doterajšie zariadenie 30RB neposkytovalo. Vďaka týmto inováciám sa zariadenie 30RBM/30RBP radí do energetickej triedy A až B (podľa štandardu Eurovent).

Hlavné výhody týchto zariadení:

  • Kompaktný dizajn – zhodné rozmery s predchádzajúcimi zariadeniami a inštalácia ”plug and play”, vďaka zabudovanému hydromodulu.
  • Zvýšená energetická účinnosť chladiča – pri plnom (full load) a špeciálne pri čiastočnom zaťažení (part load). Znížený odber energie čerpadla pri čiastočnom zaťažení zariadenia a v pohotovostnom režime.
  • Adaptabilnosť – kompletný sortiment opcií, aby zariadenie zodpovedalo najrôznejším aplikáciám a prostrediam.
  • Akustický komfort – plynulé riadenie otáčok ventilátora a nočný režim, nastaviteľná akustická úroveň priamo na mieste
  • Pokročilé riadenie – využitím inteligencie Greenspeed je rýchlosť ventilátora upravená pre kontinuálne optimalizovanie energetickej efektívnosti chladiča

Vzduchom chladené kompaktné chladiče Carrier 30RBM a 30RBP sú navrhnuté tak, aby pokryli súčasné aj budúce európske regulačné požiadavky na ekologický dizajn a F-plyny.
Oba typy chladičov môžu byť vybavené integrovaným hydromodulom, ktorý zjednodušuje inštaláciu zariadenia na 2 základné kroky:

  • Pripojenie elektrického (silového) napájania
  • Pripojenie potrubí okruhu chladenej vody v rámci dimenzií štandardnej jednotky.

Kompaktné špirálové chladiče AquaSnap 30RBM

30RB_RBM_RBP_Nove
Carrier 30RBM je kompaktné zariadenie, optimalizované pre aplikácie, pri ktorých bude zariadené prevádzkované pri plnej záťaži (full-load), s minimalizovaním vstupných investičných nákladov. Pre chladné, alebo naopak horúce podnebné pásma, môže byť toto zariadené vybavené špecifickými opciami, ktoré mu umožňujú prevádzku od -20°C až po +52°C.

Špirálové chladiče AquaSnap s inteligenciou Greenspeed® 30RBP

30RB_RBM_RBP_Nove-02
Carrier 30RBP je kompaktné zariadenie, optimalizované pre aplikácie, pri ktorých bude zariadené prevádzkované pri čiastočnej záťaži (part-load) s požiadavkou na vyššie hodnoty sezónneho faktora efektívnosti (ESSER/IPLV). Týmto zariadením sa podstatne znižujú náklady na prevádzku zariadenia pri jeho teoretickej životnosti.

Viac informácii Vám poskytnú odborní zástupcovia spoločnosti CLIMAPORT.

Top