Aktuality

/ Nová generácia rooftopových jednotiek 2016

Modelová rada 50EN/50EH

  Nová generácia nástrešných chladiacich zariadení (reverzibilných zariadení) Carrier s označením 50EN/50EH (48EN/EH), ponúka kompaktné a efektívne riešenia pre chladenie a vykurovanie veľkoplošných priestorov pre administratívu, alebo priemysel. Ich najväčšími prednosťami je jednoduchá inštalácia a spoľahlivá prevádzka. Rozličné možnosti opcií a konštrukčného vyhotovenia umožňujú prispôsobiť sa rôznym prevádzkovým podmienkam. Všetky jednotky sú testované a kontrolované vo výrobnom závode

  Chladiaci výkon 20 až 90kW

  Chladiaci výkon 90 až 280kW

 • verzia 50 EN kompaktné nástrešné chladiace jednotky (systém vzduch-vzduch)
 • verzia 50 EH kompaktné nástrešné reverzibilné jednotky (systém vzduch-vzduch)
 • účinnostná verzia Standard (STD) – energetická trieda B (EUROVENT)
 • účinnostná verzia High Efficiency (HEE) – energetická trieda A (EUROVENT)

Možnosť konfigurácií (Pohľad z boku):

 • M0 konfigurácia: cirkulačná jednotka bez odvodného ventilátora

 • MS konfigurácia: cirkulačná jednotka s prívodom čerstvého vzduchu s klapkou (zmiešavacia komora s dvomi klapkami)

 • ME konfigurácia: axiálny ventilátor odpadného vzduchu (zmiešavacia komora s tromi klapkami)

 • MA konfigurácia: axiálny ventilátor pre odvod vzduchu aj pre odpadný vzduch (zmiešavacia komora s tromi klapkami)

 • MC0 konfigurácia: radiálny EC ventilátor (zmiešavacia komora s tromi klapkami)

 • MRC0 konfigurácia: radiálny EC ventilátor v spodnej časti (zmiešavacia komora s tromi klapkami) + aktívna rekuperácia

 • MC1 konfigurácia: radiálny EC ventilátorov hornej časti (zmiešavacia komora s tromi klapkami)

 • MRC1 konfigurácia: radiálny EC ventilátorov hornej časti (zmiešavacia komora s tromi klapkami) + pasívna rekuperácia

  *(I=prívod do budovy, R-odvod vzduchu z budovy, N-čerstvý vzduch, E-odpadný vzduch)

Aktívna rekuperácia (integrovaný rekuperačný okruh s tepelným čerpadlom)

 • nezávislý rekuperačný okruh s autonómnym riadením, ktorý sa prispôsobuje parametrom a objemovému prietoku čerstvého vzduchu za účelom zvýšenia účinnostných čísel EER a COP.
 • štandardný vzduchový výmenník (meď/ hliník)
 • termostatický expanzný ventil s vonkajším vyrovnávaním
 • hermetické špirálové kompresory (zvukovo izolované, antivibračne uložené)
 • vyhrievanie oleja v kompresore
 • filter s odlučovačom kyselín
 • štvorcestný prepínací ventil (v jednotkách s tepelným čerpadlom)
 • odkvapová miska na kondenzát

Modelová rada 48EN/48EH

  Chladiaci výkon 60 až 150kW

 • verzia 48 EN kompaktné nástrešné chladiace jednotky s integrovaným plynovým ohrevom
 • verzia 48 EH kompaktné nástrešné reverzibilné jednotky s integrovaným plynovým ohrevom
 • účinnostná verzia Standard (STD) – energetická trieda B (EUROVENT)
 • účinnostná verzia High Efficiency (HEE) – energetická trieda A (EUROVENT)

Možnosť konfigurácií (Pohľad z boku):

 • M0 konfigurácia: cirkulačná jednotka bez odvodného ventilátora (s voľným chladením)
 • MS konfigurácia: cirkulačná jednotka s prívodom čerstvého vzduchu (zmiešavacia komora s dvomi klapkami)
 • MA konfigurácia: axiálny ventilátor pre odvod vzduchu aj pre odpadný vzduch s potrubím (ochrana pred nasaním odpadného vzduchu)
 • MC0 konfigurácia: radiálny odvodný ventilátor

  *(I=prívod do budovy, R-odvod vzduchu z budovy, N-čerstvý vzduch, E-odpadný vzduch)

Plynový ohrev (s kondenzačnou technológiou spaľovania):

 • kondenzačný plynový ohrev
 • vysoká účinnosť spaľovania
 • modulovateľný výkon horáku
 • verzia pre zemný plyn aj propán
 • tepelná ochrana aj ochrana proti požiaru

  Leaflet na stiahnutie:

  Viac informácii nájdete na internetovej stránke www.climaport.sk sekcia produkty. Pomoc s technickým návrhom a cenovou kalkuláciou Vám poskytnú odborný zástupcovia spoločnosti CLIMAPORT.

Top