Aktuality

/ CLIMAPORT prednášal na podujatí Green Business Breakfast

Spoločnosť CLIMAPORT sa dňa 30. apríla 2014 zúčastnila na stretnutí členov a priateľov klubu SKGBC (Slovak Green Building Council – Slovenská rada pre zelené budovy)
Naša prednáška bola zameraná na dva okruhy:

1/ „Energia zadarmo“ – vyuzitie voľného chladenia (Free-cooling) u admin.budov a nákupných centier (priame vs. nepriame voľné chladenie, optimalizácia, porovnanie)

2/ „Energia zadarmo“ – využitie odpadného tepla (Heat recovery) u admin.budov a nákupných centier (odpadné teplo z technológií, kanalizácie, optimalizácia, kalkulácia návratnosti)

Týmto perspektívnym oblastiam sa chceme čoraz viac venovať, pretože nie len samotný zákaznici sa čoraz viac obracajú na nás s požiadavkami na návrh systémov s nízkou energetickou náročnosťou pri chladení a vykurovaní, ale aj Európska legislatíva nás bude “motivovať” k hľadaniu čo najoptimálnejších riešení vhľadom na sprísňovanie kritériií pre dosiahnutie čo najvyšších štandardov našich budov.

Uvod z prezentácie „Energia zadarmo“ – využitie odpadného tepla (Heat recovery):
pg1

pg2

pg3

pg4

Top