Aktuality

/ AHU expanzný kit

AHU expanzný kit

 

AHU expanzný kit  

Vytvára spojenie medzi Carrier VRF vonkajšou jednotkou a VZT jednotkou

PREZENTÁCIA

Viac informácií o AHU kitoch, informácie, návrh, zapojenie, ovládanie
nájdete v priloženej PDF prezentácií.

Top