Aktuality

/ 5 ročná predĺžená záruka na klimatizácie zn. CARRIER:

Na základe štatistík a analýz si dovoľujeme predĺžiť poskytovanú záruku na klimatizačné zariadenia značky Carrier predávané našou spoločnosťou zo štandardných 2 rokov na

5-ročnú záruku.

Podľa našich skúseností je zárukou bezporuchovej prevádzky a dlhej životnosti zariadenia nevyhnutnosť vykonania odbornej montáže profesionálnou spoločnosťou a súčasne vykonávaním pravidelného servisu na zariadeniach.

Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky:

  • záruka sa poskytuje na zaregistrované klimatizačné jednotky, ktoré boli zakúpené v období od 1.5.2017. Registráciu môže vykonať Váš odberateľ (konečný zákazník), alebo tak môžete spraviť sami.
  • záruka je podmienená vykonávaním pravidelného servisu cez autorizované servisné stredisko, ktoré bude evidovať záznam o servise v záručnom liste.
  • pravidelný servis je platená služba a účtuje ju autorizované stredisko priamo zákazníkovi v cene podľa jeho zváženia a dohody so zákazníkom
  • záruka platí na náhradné diely, nie na prácu spojenú s výmenou náhradného dielu, tú zabezpečuje autorizované servisné stredisko
  • kompletné podmienky predĺženej záruky sú uvedené na http://www.climaport.sk/spolocnost/o-carrier/
REGISTRÁCIA ZARIADENIA

 Viac informácií Vám poskytne

PhDr. Kristína Nováčková

Customer Response Officer & Service support

CLIMAPORT s.r.o.
Levická 7, 949 01 NITRA, Slovakia

Mobil: +421 905 529 685

E-mail: novackova@climaport.sk

Top